เชื้อเอชไพโลไร แบคทีเรียเหตุโรคกระเพาะอาหารสู่มะเร็ง

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์