กทพ. แจกถังดับเพลิง-ตรวจสุขภาพชาวบางพลี

แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ