เสียงสะท้อนของหมอใหญ่ เพรียกสิทธิคนไข้ 'มะเร็งต่อมลูกหมาก'

แหล่งที่มา: 
สยามรัฐ