โรคมือเท้าปาก โรคระบาดในเด็กที่ต้องระวัง

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์