'เฮลท์แคร์' 2019 มหกรรมสุขภาพจัดเต็ม-เรียนรู้สู้โรค

โดยชาวรามาธิบดี: 
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
แหล่งที่มา: 
มติชน