'ปอมเปย์' หนึ่งในโรคหายาก อาการทารกหัวใจโต-ตัวอ่อนปวกเปียก

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
ผศ. พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ
แหล่งที่มา: 
ข่าวสด