มหิดลชูเอไอเสริม 'การแพทย์แม่นยำ'

แหล่งที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจ