ม.มหิดล'โรงเรียนแพทย์แห่งแรก'

แหล่งที่มา: 
คมชัดลึก