มอบเงินทุนสนับสนุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

แหล่งที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจ