ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย รณรงค์ป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

แหล่งที่มา: 
แนวหน้า