ม.มหิดล-กัลฟ์ร่วมปั้นแพทย์ยุคดิจิทัล

แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ