นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. คนใหม่

แหล่งที่มา: 
มติชน