เตือนภัย ระวังโดนหลอกใช้บริการเครื่องอัลเธอร่าปลอม

แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์