รพ.รามาฯจัดค่ายกิจกรรมเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดครั้งที่ 2

แหล่งที่มา: 
ผู้จัดการรายวัน