'รามา-อย.' แจงเรียกคืนยากระเพาะ

แหล่งที่มา: 
มติชน