"อย.-รามา" ระงับยารักษาโรคกระเพาะ

แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ