รพ.รามาฯจัดวิ่งช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง

แหล่งที่มา: 
สยามกีฬา