ร่วมทางฝันแบ่งปันช่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด

แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์