ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลมหิดลประจำปี 2561

แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ