มอบเงินสมทบทุนภาควิชาศัลยศาสตร์ มูลนิธิรามาธิบดี

แหล่งที่มา: 
คม ชัด ลึก