ใช้ "เครื่องอัลตราซาวนด์พกพา" สอน นศพ.

แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ