บ. เอ็ม บี เค จำกัด มอบเงิน 500,000 บาท แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์