'โรคหายาก' กว่าจะถึงวันนี้ เข้าสู่ระบบรักษาฟรีของรัฐ

แหล่งที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจ