รู้เท่าทันโรคข้อกระดูกสันหลักอักเสบ ชี้ปวดหลังเรื้อรัง 'ไม่ใช่เรื่องธรรมดา'

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์