'มะเร็งปอด' ต้องหมั่นสังเกตอาการ

โดยชาวรามาธิบดี: 
นพ.ธัช อธิวิทวัส
แหล่งที่มา: 
ข่าวสด