พาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ