ไขมันที่ว่าเลว ลดมากไปกลับเส้นเลือดแตกในสมอง

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
แหล่งที่มา: 
ไทยรัฐ