มูลนิธิรามาธิบดีฯ ครบรอบ 50 ปี สานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์