มือเท้าปาก โรคในเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยป้องกัน

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ