จับขายบุหรี่ไฟฟ้า จี้รัฐสกัดโฆษณาแฝงบุหรี่ไฟฟ้าในโซเชียล

แหล่งที่มา: 
ไทยโพสต์