'สุวิทย์' มอบนโยบายให้ ม.มหิดล ดันเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ-แข่งขันทั่วโลก

แหล่งที่มา: 
ข่าวสด