ชอบสะสม เสียดายของหรือป่วยทางจิตกันแน่

แหล่งที่มา: 
มติชน