ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์