ใช้กัญชาผิดวิธี เสี่ยง! หลอดเลือดสมองผิดปกติ

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. น.ท. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช
แหล่งที่มา: 
มติชน