กัญชาและโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (2)

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. น.ท. ดร. นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์