ซีพีเอฟ เปิด "ครัวของโลกที่ยั่งยืน" THAIFEX 2019 ผู้นำนวัตกรรมอาหาร ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา: 
มติชน