'ราคา' ของค่าเผาปอด

โดยชาวรามาธิบดี: 
พญ.เริงฤดี ปธานวนิช
แหล่งที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจ