รูดม่าน 'เฮลท์แคร์' ตรวจสุขภาพ 7 พันคน

โดยชาวรามาธิบดี: 
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
แหล่งที่มา: 
มติชน