สูบบุหรี่ในบ้านเป็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

โดยชาวรามาธิบดี: 
ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ