การใช้ฟลูออไรด์ในเด็ก

โดยชาวรามาธิบดี: 
ทพญ.ชุติมา จรรยาธรรม
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ