โรคหลอดเลือดสมอง รู้ได้เร็ว รักษาได้ทัน

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ. น.ท. นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์