เฮลท์แคร์คึกคักตรวจสุขภาพฟรี

โดยชาวรามาธิบดี: 
รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
แหล่งที่มา: 
ข่าวสด