มอบเงินบริจาคจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

โดยชาวรามาธิบดี: 
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
แหล่งที่มา: 
บ้านเมือง