หนังสือพิมพ์แนวหน้า : สธ.รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

หนังสือพิมพ์แนวหน้า สธ.รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

คำสืบค้น : หนังสือพิมพ์แนวหน้า, สธ.รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่