โรคติดเชื้อจากสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อย

โดยชาวรามาธิบดี: 
อ.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล
แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธูรกิจ