กลุุ่มอาการป่วยหลังถึงจุดสุดยอดในผู้ชาย

โดยชาวรามาธิบดี: 
รศ.น.ท.ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศ
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์