ป้องกันอย่างไร ไม่ให้เป็น 'โรคสายตาสั้นเทียม'

แหล่งที่มา: 
ประชาชาติธุรกิจ