เรื่องราวของขี้ลืมกับสมองเสื่อม(หลงลืม)แตกต่างกันอย่างไร

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์