ตรวจเช็คว่า 'ขี้ลืม' หรือ 'สมองเสื่อม'

โดยชาวรามาธิบดี: 
ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
แหล่งที่มา: 
เดลินิวส์