บัตรทองขยายสิทธิปี 63 ครอบคลุม 24 โรคหายาก

แหล่งที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจ